IMATGE CORPORATIVA
DEL CENTRE HIPOTECARI
DEL MARESME

BRANDING

Creació d’una marca per renovar la imatge del Centre Hipotecari del Maresme. A banda del logotip i imagotip es crea també el disseny de papereria bàsica i rotulació exterior.

enrere

Bernat Font