CAMPANYA
DE COMUNICACIÓ
PEL VIATGE CORPORATIU
A NEW YORK

MULTIMÈDIA/EDITORIAL

Projecte en el que es desenvolupa tota una idea gràfica per comunicar l’esdeveniment del viatge. El viatge en si és un event intern de l’empresa en qüestió que acostuma a oferir al seus treballadors.
Com a tal, aquest event requereix una comunicació adient i crear certa expectació. La campanya, per tant, es llança en diferentes fases cronològiques, creant sempre tensió i que el receptor tingui ganes de saber més. Un cop arribat el moment del viatge, la campanya també engloba tot el material partinent com ara samarretes, gorres, guies, mapes, etc. El projecte engloba diferents suports ja siguin multimèdia o print.

enrere

Bernat Font