DKV RESUME
EXECUTIVE

EDITORIAL

Llibre corporatiu de periodicitat anual amb el contingut estadístic, informatiu i organitzatiu de l’empresa. Pel projecte ha sigut necessari la creació de múltiples infografies per resumir en poques pàgines totes les dades donades.

enrere

Bernat Font