IMATGE CORPORATIVA
DE LA JOVE ORQUESTRA
NACIONAL DE CATALUNYA

BRANDING

Projecte universitari per crear una nova imatge corporativa per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. El projecte s’engloba des de la creació del logo i imagotip, fins a les diferents aplicacions multimèdia, passant per tota la imatge corporativa i papereria bàsica pertinent. L’objectiu és donar un aire fresc, alegre, juvenil i dinàmic.

enrere

Bernat Font