Imatge corporativa de l’Ajuntament de Vacarisses

Branding

Projecte desenvolupat des de l’estudi Clic Traç consistent en el disseny de la nova imatge per l’Ajuntament de Vacarisses. En aquest sentit, es parteix d’uns símbols icònics identitaris de la població però es busca una estilització de les imatges de forma més nítida i geomètrica. Els colors oferiran també un canvi per donar més vitalitat i rejovenir la imatge. El projecta engloba també tota la papereria bàsica i determina tots els elements de comunicació.

Bernat Font