Llibre i fotografies a l’escultor Jaume Font

Editorial / Fotografia

Projecte personal destinat a crear una peça editorial amb el recull fotogràfic a l’escultor Jaume Font. El projecte consisteix tan en la realització de les fotografies com en el disseny i maquetació del llibre. La idea era fer un disseny força neutral per mantenir la força de les imatges i al mateix temps donar una forma coherent i dinàmica al llibre.

Bernat Font